Våra ekonomitjänster ger ditt Företag fler möjligheter.

PD Ekonomitjänster är ett svenskt entreprenörsdrivet och entreprenörsägt företag. PD Ekonomitjänster försöker att i alla lägen utgå från det våra kunder sagt att de tycker är viktigast: enkelhet, tillgänglighet och effektivitet. 

Rådgivning

Rådgivning är värdefullt både för företag och för privatpersoner. Oavsett om du står inför definierat problem eller optimerad helhetslösning så kan vi på PD Ekonomitjänster hjälpa dig.

Med hjälp av våra tjänster hittar du lätt experter som kan ge dig råd inom alla våra ekonomi tjänster.

Redovisning

Fungerande ekonomi, vägen till en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning, bokföring och ekonomihantering. PD Ekonomitjänsters styrka och fokus ligger just i dessa rutiner tillsammans med bra systemstöd.

Våra redovisningskonsulter ger dig en personlig kontakt som arbetar fram just de ekonomirutiner som passar ditt företags situation. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du sty600ra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

Lönehantering​

PD Ekonomitjänster är din partner för löneoutsourcing, din personalavdelning och din HR partner. PD Ekonomitjänsters lönekonsulter och HR-konsulter hjälper dig med lönehantering och alla tänkbara frågor inom HR- och löneområdet. Vid löneoutsourcing gör vi all lönehantering – vi sköter hela din löneadministration.

PD Ekonomitjänster kan också hjälpa till med din personaladministration, hantera arbetsbrist frågor, sätta ihop personalhandböcker och policys eller vara din HR-partner på plats. .

Effektiviseringar av ekonomiprocesser

Vid effektivisering av ekonomiprocesser är nyckelord: förenkling, förändring, kostnadseffektivitet och IT.
 
Genom att förenkla din ekonomihantering så mycket som möjligt kan du snabbt förändra företagets rutiner till det bättre. Detta är en del i att nå företagets nya affärsmål. Genom stöd, tillgång till rätt verktyg och genom att ligga i fas med den digitala utvecklingens effektiviseringsmöjligheter kan företaget utvecklas i rätt takt, utan att tappa i effektivitet eller snubbla på interna processer.
 
Du får en partner i förändringsarbetet som gör att vägen till målet både snabbare och enklare.

Skatterådgivning

PD Ekonomitjänster kan hjälpa dig med skatterådgivning inom svensk och internationell skattelagstiftning. Regelverket runt skatt är viktigt, du och ditt företag har mycket att vinna på att hänga med i utvecklingen av den svenska och internationella skattelagstiftningen. Regelverken är inte bara komplexa och föränderliga. Rätt hanterade kan de ge dig många möjligheter.

Ta tillvara dina möjligheter utan onödiga risker

Genom att låta PD Ekonomitjänsters skatterådgivare regelbundet gå igenom ditt företags skattemässiga situation kan du vara säker på att inte missa några möjligheter när till exempel nya lagregler införs. Dessutom minimera du också företagets skattemässiga risker. Oavsett om du behöver hjälp med helheten eller detaljer så står våra duktiga medarbetare beredda.

Bolagsärenden

Nystart eller slutspurt? Vi kan hjälpa er med allt från bolagsbildning till likvidation. PD Ekonomitjänsters Bolagsärenden är en tjänst som bistår små och medelstora bola,brg med hjälp att hantera alla slags förändringar i aktiebolag. Vare sig ett bolag ska bildas, genomgå förändringar eller avvecklas innebär det ofta mycket administration och kontakt med myndigheter.

Vi hanterar förändringar i samband med nyemission, fusion, registrering eller när man har valt in en ny styrelseledamot. Planering i god tid vid ägarskifte är viktigt och något Matrisen kan hjälpa till med. Vi har över tjugo års praktisk erfarenhet av denna typ av arbete och kan på ett professionellt och effektivt sätt ge er den rätta hjälpen och rådgivningen.
Tack

Tack för att du kontaktade oss! Vi kommer att kontakta dig inom kort.